AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

Školné

Výše školného LFP byla stanovena tak, aby splňovala několik kritérií:

Vyváženost

Naše škola je veřejnou službou. Cílem tedy není dosáhnout zisku, ale zajistit
žákům dlouhodobé kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí.

Konkurenceschopnost

Naše škola, v porovnání s ostatními zahraničními školami, nabízí vzdělání vysokého standardu se širokým výběrem možností, a to bez dodatečných nákladů.

Podpora multikulturality

LFP nabízí zvýhodněné školné pro český -francouzský program.

Zvýhodněné školné pro rodiny s více dětmi:

Rodinám s více dětmi je poskytována sleva 5 % (na druhé a další zapsané dítě).

Jednoduché, komplexní a progresivní školné ve třech kategoriích:

1. Školní docházka

• Výuka včetně všech možností a specializací, které nabízejí naše vzdělávací programy.
• Dozor nad žáky v době mimo vyučování.
• Pedagogické projekty (školní vycházky, doučování, příprava na zkoušky, konzultace o dalším studiu, výchova k občanství, zdraví atd.)
• Veškeré vybavení (IT vybavení, učebnice, sportovní náčiní atd.)
• Jazykové zkoušky

2. Zkoušky

• Poplatek za konání povinných zkoušek: závěrečné zkoušky na konci druhého stupně (Brevet des collèges) a maturitní zkoušky (Baccalauréat).

3. Další poplatky

• Stravování
• Aktivity sportovního a kulturního klubu (CSC)
• Účast na vzdělávacích projektech mimo školní vyučování (škola v přírodě, výlety atd.)

Roční školné 2022-2023

Rodinám s více dětmi je poskytována sleva 5 % (na druhé a další zapsané dítě).