AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

Školné

Cenová politika LFP byla navržena tak, aby splňovala několik cílů:

Vyvážené školné

Výše školného je nastavena tak, abychom mohli dětem zajistit kvalitní výuku i dohled a také udržovat příjemné prostředí, ve kterém se budou rozvíjet. Naše řízení vychází z myšlenky reinvestice zisků ve prospěch školy a žáků.

Konkurenceschopné školné

Naše školné obstojí v konkurenci, a to nejen ve srovnání s ostatními mezinárodními školami, ale i vzhledem k vysokým nárokům výuky, které jsou nám vlastní, k širokému výběru možností dalšího studia, jež se otevírají našim absolventům, i k řadě dalších služeb, které jsou v ceně školného zahrnuty.

Zvýhodněné školné pro rodiny s více dětmi:

Při zápisu druhého dítěte se rodině poskytuje sleva 5 %.

Jasně dané a progresivní školné během celé školní docházky:

Rozlišujeme tři kategorie poplatků.

1. Školní docházka

• Výuka včetně všech možností a specializací, které nabízejí naše vzdělávací programy
• Dozor nad žáky v době mimo vyučování.
• Pedagogické projekty (školní vycházky, doučování, příprava na zkoušky, konzultace o dalším studiu, výchova k občanství, zdraví atd.)
• Veškeré vybavení (IT vybavení, učebnice, sportovní náčiní atd.)
• Jazykové zkoušky

2. Zkoušky

• Poplatek za konání povinných zkoušek: závěrečné zkoušky na konci druhého stupně (Brevet des collèges) a maturitní zkoušky (Baccalauréat).

3. Další poplatky

• Stravování
• Aktivity Sportovního a kulturního klubu (CSC)
• Sportovní asociace
• Účast na vzdělávacích projektech mimo školní vyučování (školní zájezdy, škola v přírodě atd.)

Školné pro školní rok 2023/2024

Při zápisu druhého dítěte je poskytována sleva 5 %

Školné pro školní rok 2024-2025

Při zápisu druhého dítěte je poskytována sleva 5 %