AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

První stupeň ZŠ

První stupeň základní školy je určen pro děti od 6 let a sestává z pěti ročníků: CP, CE1, CE2, CM1 a CM2. 

Jeho hlavním cílem je naučit děti základním znalostem, tedy osvojit si čtení, psaní a počítání. Zejména v nižších ročnících jsou součástí výuky tvořivé a hravé aktivity vedoucí k rozvoji dovedností.

Osnovy francouzského Ministerstva školství stanoví, jakých znalostí a dovedností je třeba dosáhnout, a určují program na daný rok tak, aby se žák mohl zlepšovat ve všech oborech vzdělání:

  • zvládání řečových dovedností a francouzského jazyka: ústní vyjadřování, čtení, písemný projev, literatura a studium francouzského jazyka (gramatika, pravopis, slovní zásoba, časování);
  • humanitní výuka: život v kolektivu, dějepis, zeměpis, úvod do výuky cizího nebo regionálního jazyka;
  • přírodovědná výuka: matematika, experimentální vědy, technologie a informatika;
  • tělesná výchova a sport;
  • umělecká výchova: hudební výchova, výtvarná výchova;
  • občanská výchova („žít spolu“)

Výuku zajišťuje tým aprobovaných vyučujících. Ti své žáky podporují a pomáhají jim, se zvláštním zřetelem vůči těm, kteří mají ve škole potíže. Cílem tohoto individualizovaného přístupu jsou dobré školní výsledky všech žáků. 

LFP nabízí různé jazykové výukové programy ve francouzském, českém a anglickém jazyce, které zajišťují rodilí mluvčí.

Jazykové výukové programy v LFP

Francouzské lyceum v Praze nabízí jazykové výukové programy ve francouzském, českém a anglickém jazyce. Ty jsou zajišťovány učiteli francouzštiny, angličtiny a češtiny, kteří jsou rodilými mluvčími.

Výuka je organizována do dvou typů studia.

  • Studium s převahou francouzštiny a s výukou češtiny a angličtiny.
  • Bilingvní francouzsko-anglické studium (od 1. ročníku, CP) se stejnou hodinovou dotací pro oba jazyky a s výukou češtiny.
  • Mezinárodní britská sekce (od 4. ročníku, CM1).

Při nástupu do LFP je žák zařazen do takového typu studia, který odpovídá jeho schopnostem a jazykovému profilu rodiny