AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

Francouzské lyceum v Praze

Vzdělání na vysoké úrovni na jednom místě a v centru Prahy!

Ve Francouzském lyceu v Praze (LfP) nabízíme žákům a studentům od školky (3 roky) až po závěrečný ročník střední školy (18 let) vynikající mezinárodní vzdělání na jednom místě.

Výuka probíhá podle oficiálních rozvrhů, pokynů a osnov francouzského ministerstva školství a mládeže a je schválena celosvětovou sítí AEFE s přihlédnutím k působení školy v Praze.

Na základě povolení uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává hodnocení z českého jazyka, zeměpisu a dějepisu přímo Francouzské lyceum v Praze, takže není nutné skládat další zkoušky na české kmenové škole.

Žáci a studenti se připravují na následující zkoušky:

  • Vysvědčení o ukončení základní školní docházky (Diplôme National du Brevet) nebo Vysvědčení o ukončení základní školní docházky s mezinárodním britským zaměřením (Diplôme National du Brevet avec option internationale Britannique)  – na konci 9. ročníku.
  • Všeobecná maturita (Baccalauréat Général)na konci posledního ročníku střední školy. Toto vysvědčení je uznáváno i českými vysokými školami.
  • Novinka: Mezinárodní francouzská maturita (Baccalauréat Français International)  – na konci posledního ročníku střední školy. (Od školního roku 2024/25).

Zapojením žáků a studentů více než 40 různých národností podporuje LfP otevřenost, kulturní rozmanitost a předávání humanistických hodnot. Již od mateřské školy jsou žáci vyučováni v češtině, francouzštině a angličtině s cílem rozvíjet jejich mnohojazyčnost. 

Bilingvní sekce (adaptační třída pro 5. ročník a bilingvní 6. třída) je vyhrazená pro česky mluvící děti a díky zvláštní pozornosti věnované francouzskému jazyku jim umožňuje zapojit se do výuky již od 7. třídy.

Našich 780 žáků a studentů navštěvuje společný areál v centru Prahy, který zahrnuje mateřskou školu, základní školu a gymnázium. Součástí areálu jsou také dvě knihovny, sportovní zázemí (tělocvična, venkovní sportoviště, lezecká stěna) a učebny vybavené multimediální technikou. V tomto výjimečném a multikulturním pracovním prostředí se mohou děti rozvíjet, posilovat své kritické schopnosti a získávat znalosti a dovednosti, které potřebují k úspěchu u zkoušek.

Pedagogický sbor tvořený 90 českými, francouzskými, britskými a dalšími učiteli se snaží podpořit individuální rozvoj každého dítěte a otevřít mu cestu na špičkové školy a univerzity ve Francii, České republice i jinde ve světě.

Cesta na vysoké školy a univerzity

Zvolte si francouzský vzdělávací systém

Francouzská školská zařízení v zahraničí dbají v rámci vzdělávání na vysokou úroveň, spolupráci a pozitivní působení. V hostitelské zemi nabízejí kvalitní, otevřené a přitom náročné mezinárodní vzdělávání.

Francouzské lyceum v Praze z těchto zásad také vychází a zahrnuje je do svého celkového pedagogického plánu, jenž je založen na následujících prioritách: