AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

Francouzské lyceum v Praze

Francouzské lyceum v Praze je součástí sítě školských zařízení spravovaných Agenturou pro francouzské školství v zahraničí. 

Výuka odpovídá časovému rozvrhu, pokynům a oficiálním osnovám francouzského Ministerstva školství. 

Žáci a studenti jsou připravováni k následujícím zkouškám:

  • závěrečná zkouška pro získání Vysvědčení o ukončení základní školní docházky (Diplôme National du Brevet) případně Vysvědčení o ukončení základní školní docházky s mezinárodním zaměřením (Diplôme National du Brevet avec option internationale Britannique) na konci 9. třídy (3ème)
  • Všeobecná maturitní zkouška (Baccalauréat) na konci 3. ročníku gymnázia (Terminale) (tato zkouška je uznávána českými vysokými školami)
  • Novinka: Francouzská mezinárodní maturitní zkouška (BFI) (pro žáky 3. ročníku gymnázia od školního roku 2024/2025)

LFP nabízí svým žákům a studentům 40 různých národností ucelené mezinárodní vzdělání vysoké úrovně. Od malého oddělení mateřské školy se jim učitelé věnují ve třech jazycích – v češtině, francouzštině a angličtině. Cílem je rozvíjet vícejazyčnost.

Naše instituce, kterou navštěvuje 780 žáků a studentů, sídlí v samém srdci Prahy a na jednom místě nabízí mateřskou školu, první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy (collège) a gymnázium. V areálu jsou kromě učeben s multimediálním vybavením k dispozici rovněž dvě knihovny a sportoviště (tělocvična, venkovní hřiště, krytá horolezecká stěna). V tomto výjimečném a multikulturním pracovním prostředí se mohou děti všestranně rozvíjet, učit se kriticky myslet a získávat znalosti a dovednosti potřebné k úspěchu u zkoušek. 

Náš pedagogický sbor sestává z 90 učitelů (českých, francouzských, britských a jiných). Jejich posláním je dopřát každému dítěti během školní docházky individuální přístup, a díky tomu mu umožnit hlásit se na ty nejlepší vysoké školy a university ve Francii, České republice i jinde ve světě.

Historie Francouzského lycea v Praze

1919: V Praze je založena první francouzská škola. Zřídilo ji prvorepublikové Ministerstvo školství spolu s pražskou radnicí a je určena dětem členů Francouzské vojenské mise v Československu. Od počátku ji navštěvovali i žáci jiných národností, zejména děti ruských emigrantů. V září 1919 měla škola dvě třídy – jednu pro první a jednu pro druhý stupeň.

1929: Tehdejší tzv. Francouzské školy sestávají z osmiletého gymnázia, které studenty připravovalo na českou i francouzskou maturitu, z prvního stupně základní školy, mateřské školy a dětské školičky. Na gymnáziu jsou kromě češtiny a částečně také dějepisu a zeměpisu všechny ostatní předměty vyučovány ve francouzštině. Na konci 20. let tvoří dvě třetiny pedagogického sboru Francouzi a jednu třetinu Češi.

Až do roku 1933 školy sídlí na adrese Ječná 26 na pražském Novém Městě. Potom se stěhuje do nové budovy v Bílé ulici v Dejvicích navržené architektem Janem Gillarem. Budovu si objednala francouzská vláda a její stavba probíhala mezi roky 1931 a 1933.

V červnu 1939 Němci školu zavřou a budova slouží německým školám.

Na začátku školního roku 1945/1946 se Francouzské školy v Praze se opět otevírají. Navštěvuje je 846 žáků od mateřské školy až po gymnázium. Protože v Dejvicích není dost místa, využívají se i prostory Francouzského institutu ve Štěpánské ulici. Na gymnáziu se v té době většina předmětů vyučuje v češtině, kromě francouzštiny, latiny a francouzského dějepisu a zeměpisu. 

Budovu v Dejvicích zabírá československý stát a Francouzské školy jsou v roce 1951 opět uzavřeny. Čeští žáci a studenti jsou přeloženi do jiných pražských škol. Ve Štěpánské ulici zůstává Francouzská základní škola založená v roce 1949, ta je však určena výhradně francouzským dětem, případně dětem dalších cizinců. 

Po sametové revoluci v roce 1989 se otevírá nové Francouzské lyceum. Od roku 1991 si pronajímá prostory v Dejvicích v budově ruské školy spadající pod ruské velvyslanectví.

V roce 1997 pokládá francouzský prezident Jacques Chirac základní kámen nové budovy Francouzského lycea v Praze v Drtinově ulici č. 7.

V roce 1998 novou budovu slavnostně otevírá předseda vlády Lionel Jospin. 

Od 1. ledna 2001 přechází LFP pod přímou správu francouzského státu, do té doby je spravovalo sdružení rodičů. 

2021: Zahájení stavebních úprav v areálu LFP.

AEFE (Agentura pro francouzské školství v zahraničí)

Francouzské školství v zahraničí umožňuje francouzským žákům a studentům žijícím mimo území Francie absolvovat podobnou školní docházku jako jejich vrstevníci ve Francii. Učí se tedy podle stejných osnov a skládají stejné zkoušky. 

Děti všech národností, jejichž rodiny z různých důvodů postupně pobývají na různých místech, mohou v rámci sítě škol AEFE absolvovat ucelenou a souvislou školní docházku od mateřské školy až po maturitu.