AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

Druhý stupeň ZŠ a Gymnázium

Druhý stupeň (Collège)

Po pěti letech na prvním stupni základní školy nastupují žáci na druhý stupeň (collège).

Cílem těchto čtyř let je získat veškeré znalosti a schopnosti, stejně jako osvojit si hodnoty a postoje, které žák bude potřebovat nejen k úspěšnému absolvování školní docházky, ale i pro svůj osobní život v občanské společnosti.

Šestý ročník (6ème): rok pro upevňování znalostí
U žáků, kteří nastupují do šestého ročníku, je věnována zvláštní pozornost zejména tomu, aby si zvykli na způsob výuky na druhém stupni.

Žáci si zvykají na novou organizaci práce, metody a nové prostředí. Navazují na to, co se naučili v třídách CM1 a CM2.

Cílem 6. ročníku je prohloubit základní vědomosti nabyté na prvním stupni základní školy a vyvolat zájem žáků o předměty a metody druhého stupně.

Sedmý, osmý a devátý ročník (5ème , 4ème, 3ème): tři roky prohlubování znalostí
Cílem je umožnit žákům rozvíjet znalosti v jednotlivých předmětech a ve víceoborových programech.

Zvláštní pozornost je věnována tomu, čím by se chtěl žák zabývat v budoucnosti (program Budoucnost/Avenir).

Vzdělávací programy zaměřené na lidské zdraví, umění, kulturu a občanskou nauku nabízejí žákům rámec, ve kterém získávají nové znalosti, pracují s technologiemi a osvojují si nezbytné dovednosti. Vzdělávání v informatice se přizpůsobuje potřebám každého žáka a ulehčuje získávání znalostí.

Na konci 3ème /9. ročníku/ žáci absolvují závěrečnou zkoušku pro získání Diplôme National du Brevet (DNB).

Gymnázium (Lycée)

Studium je rozvrženo do tří let (ročníky Seconde, Première a Terminale). Gymnázium představuje poslední fázi studia a připravuje studenty na vysokoškolské studium.

Všechny třídy gymnázia mají homologaci francouzského Ministerstva školství a vedou studenty k získání maturitní zkoušky (Baccalauréat), která je vlastně prvním francouzským univerzitním vysvědčením uznávaným všemi univerzitami a vysokými školami na světě.

Ročník Seconde
Ročník Seconde je koncipován tak, aby studenti úspěšně absolvovali přechod z druhého stupně základní školy (collège) na gymnázium. Jeho cílem je nabídnout co nejširší škálu možností budoucího studia.  

Poskytuje studentům společné všeobecné vzdělání a přitom jim umožňuje objevovat nové humanitní, ekonomické a přírodovědné obory. 

Hlavním cílem tohoto ročníku je seznámit studenty se světem práce, možnostmi vysokoškolského studia a uplatněním v praxi.

Od školního roku 2022/2023 se pro studenty otevírá Mezinárodní britská sekce, která směřuje k získání Mezinárodní francouzské maturity.

Ročník Première
Ročník Première je koncipován tak, že se studenti specializují, ale přitom jim osnovy zajišťují společnou povinnou výuku v šesti předmětech.  

Cílem je předat studentům všeobecné znalosti a současně jim umožnit vypracovat si vlastní plán vysokoškolského studia.

Kromě společných povinných předmětů si studenti dále vybírají tři specializace, k nimž si lze přidat další volitelný předmět.

V ročníku Première začíná průběžné hodnocení, které bude zohledněno ve výsledku maturitní zkoušky.

Ročník Terminale
Ročník Terminale je posledním rokem gymnázia. Je zakončený závěrečnou maturitní zkouškou (Baccalauréat) a navazuje na něj vysokoškolské studium.

Nabízí společný základ šesti povinných vyučovacích předmětů. 

Kromě nich si studenti vybírají dvě specializace, k nimž si lze přidat další dva volitelné předměty.

V ročníku Terminale pokračuje průběžné hodnocení zohledněné ve výsledku maturitní zkoušky (Baccalauréat).