AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE
banner

Mateřská škola je první etapou ve francouzském vzdělávacím systému. Je určená pro děti od tří let a má tři ročníky.

Co je cílem? Probudit v dětech chuť chodit do školy, něco se naučit, posílit a rozvíjet svou osobnost. V tomto období si dítě buduje výchovné a pedagogické základy, ze kterých následně čerpá po celou dobu své školní docházky.

Mateřskou školu definují tři základní myšlenky

one

škola určená malým dětem

two

škola, která děti učí se učit

three

škola, kde děti spolupracují a tráví čas v kolektivu

100
žáků
9
učitelů a specializovaných asistentů pro mateřské školy
40
národností
infographic-circle

20 % dalších národností

40 % francouzských žáků

40 % českých žáků

Rádi se budeme učit nové věci

Naučíme se mít rádi školu

Za pokroky nás pochválí

Naučíme se samostatnosti

Mateřská škola Praha 5

Osvojování základních dovedností

5 let Předškolní oddělení GS

4 roky Prostřední oddělení MS

3 roky Malé oddělení PS

Osnovy mateřské školy rozvíjejí pět základních oblastí:

 • Všestranný rozvoj řečových dovedností
 • Všestranný rozvoj pohybových dovedností
 • Všestranný rozvoj uměleckých dovedností
 • Budování základů samostatného strukturovaného myšlení
 • Objevování a poznávání světa

Hlavním cílem je, aby se dítě naučilo vyjadřovat, mělo bohatou slovní zásobu a jeho mluvený projev byl strukturovaný a srozumitelný pro ostatní.

V každé třídě je kromě vyučujícího přítomen rovněž asistent, tudíž je každému dítěti věnována pozornost nezbytná pro jeho fyzický růst, výchovu pro život ve společnosti a intelektuální rozvoj.

Dítě se stává samostatnějším, buduje si vztahy s ostatními dětmi i s dospělými a rozvíjí své motorické, smyslové, emocionální, vztahové a rozumové schopnosti. Seznamuje se s psaním.

image

Jazyková výuka

Čeští žáci

Dvě hodiny českého jazyka týdně s českým učitelem.

Dva hlavní cíle:

 • Nabídnout již od nejútlejšího věku výuku rodného jazyka
 • Usnadnit integraci českých žáků do francouzského vzdělávacího systému

Výuka ve francouzštině
Francouzská sekce

Tři hlavní cíle:

 • Učit se ve francouzštině
 • Zvládnout francouzský jazyk dříve, než se začne s angličtinou
 • Usnadnit integraci žáků, jejichž mateřským jazykem je český (nebo jiný) jazyk do francouzského vzdělávacího systému

Francouzští žáci nebo žáci jiných národností

Výuka českého jazyka v rozsahu 2x15 minut týdně.

Cílem je:

 • Seznámit s českým jazykem žáky, kteří nemluví česky

Výuka ve francouzštině
Francouzsko-anglická sekce

Tři hlavní cíle:

 • Učit se podle francouzského vzdělávacího systému
 • Naučit se anglicky a učit se v angličtině již od nejútlejšího věku (vyučující jsou rodilí mluvčí)
 • Usnadnit integraci žáků, jejichž mateřským jazykem je anglický jazyk, do francouzského vzdělávacího systému

Organizace dne v mateřské škole

clock

Rozvrh

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek Středa Počet vyučovacích hodin
08:30–11:30
12:45–15:00
08:30–11:30 24

Příchod do mateřské školy (8:20-8:30).
Budova mateřské školy je otevřena od 8:20. Při příchodu do třídy je dítě přivítáno dospělým, který se mu individuálně věnuje.

Je to chvíle, kdy dítě přechází z rodinného do školního prostředí a stává se žákem.

image

1. Úvodní aktivity

Úvodní aktivity probíhají ráno nebo během dne. Jsou nedílnou součástí výuky, protože žáky motivují k práci.

image

2. Výuka

Výuka probíhá ve větších či menších skupinách. Důležité je opakování a pravidelnost, neboť ty u žáků přispívají k upevnění znalostí.

image

3. Skupinová práce

Skupinová práce umožňuje žákům společně objevovat různé činnosti, sdílet vědomosti, mluvit o pracovních postupech a pocitech.

image

4. Přestávky

Přestávky tráví děti na školním hřišti, což jim umožňuje změnit prostředí a hrát si. Hřiště nabízí prostor pro různé typy her.

image

5. Poobědové spaní či odpočinek

Poobědové spaní je nezbytné pro děti z malého oddělení (PS). V prostředním oddělení (MS) se po obědě dodržuje klidový režim, což se v průběhu roku může měnit podle potřeb dítěte.

image

6. Obědy (11h30–12h45)

Děti mateřské školy obědvají ve svých třídách.

Proč si vybrat LFP?

Vícejazyčné vzdělávání již od 3 let

 • Jazyková výuka přizpůsobená každému dítěti tak, aby se naučilo co nejlépe francouzsky a přitom si rozvíjelo další jazyky (češtinu a angličtinu)
 • Možnost plně bilingvní výuky již od prostřední oddělení (MS) ve francouzštině a v angličtině

Samostatná budova mateřské školy

Budova školy je speciálně navržena pro malé děti a je přizpůsobena svému účelu.

Mateřská škola nabízí:

 • Prostorné třídy s možností variabilního uspořádání
 • Specializované prostory (tělocvična, zahrada, knihovna)

Kvalifikovaní učitelé

 • Francouzští učitelé mají vzdělání pro všechny úrovně mateřské školy
 • Výuka jazyků je zajištěna rodilými mluvčími

Škola, která českým žákům umožňuje rozvíjet svůj mateřský jazyk

 • Výuka českého jazyka
 • Využití mateřského jazyka v rámci celkového vzdělávání

Sportovní a kulturní klub (CSC)

 • Sdružení rodičů, které po vyučování pro žáky v areálu školy organizuje kroužky a různé aktivity
cover image

Chcete vědět ještě více?

Zašlete nám prosím Váš e-mail, abychom se s Vámi mohli spojit ohledně dalších informací.