AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE

Mateřská škola

Mateřská škola je první etapou ve francouzském vzdělávacím systému. Je určená pro děti od tří let a má tři ročníky.

Cílem je probudit v dětech chuť chodit do školy, něco se naučit a posílit a rozvíjet svou osobnost.

V tomto období si dítě buduje výchovné a pedagogické základy, ze kterých následně čerpá po celou dobu své školní docházky.

Mateřskou školu definují tři základní myšlenky: 

  • Je to škola určená malým dětem.
  • Je to škola, která děti učí se učit.
  • Je to škola, kde děti spolupracují a tráví čas v kolektivu.

V každé třídě je kromě vyučujícího přítomen rovněž asistent, tudíž je každému dítěti věnována pozornost nezbytná pro jeho fyzický růst, výchovu pro život ve společnosti a intelektuální rozvoj. Dítě se stává samostatnějším, buduje si vztahy s ostatními dětmi i s dospělými a rozvíjí své motorické, smyslové, emocionální, vztahové a rozumové schopnosti. Seznamuje se s psaním.

Důležitým cílem je také rozvoj řečových dovedností. LFP nabízí trojjazyčné vzdělávání v češtině, francouzštině a angličtině již od třídy určené nejmenším dětem.