AEFE
flag Français fr
seperator
AEFE

Avis d’appel à concurrence / Výběrové řízení

21. 6. 2024

🇨🇿 Francouzské lyceum v Praze vyhlašuje výběrové řízení na Zhotovitele opravy střech na svých objektech (I. etapa). 

Datum odevzdání nabídek: 31/08/2024 do 12h
Datum možné prohlídky: po telefonické dohodě

Kontaktní osoba: Katarína Eliášová, gestion@lfp.cz, tel: 222 550 006, 774 651 802

Bližší informace: viz příloha „Výzva k podání nabídek“
Práce budou probíhat od října 2024.

🇫🇷 Le Lycée français de Prague lance un appel d’offres pour la réparation des toitures de certains de ses bâtiments scolaires (Étape I).

Date limite de dépôt des offres : 31/08/2024 jusqu’à 12h
Date de visite possible : sur RDV téléphonique

Personne à contacter : Katarína Eliášová, gestion@lfp.cz, tél: 222 550 006, 774 651 802
Informations complémentaires : voir l’annexe en version tchèque ou anglaise

The work will be carried out from October 2024.

🇬🇧 The French Lyceum in Prague (Lycée français de Prague) announces a tender for a Contractor to repair the roofs on its school buildings (Phase I). 

Deadline for submission of bids: 31/08/2024 by 12h
Date of possible visit: contact us by phone

Contact person: : Katarína Eliášová, gestion@lfp.cz, tel.: 222 550 006, 774 651 802
Further information: see the annex « Call for bids »

The works are required to be carried out between July and August 2024, with a possible overlap into September 2024 on the condition that the works do not affect school operations.