AEFE
flag Čeština cz
seperator
AEFE
banner banner

Mateřská škola je první etapou ve francouzském vzdělávacím systému. Je určená pro děti od tří let a má tři ročníky.

Co je cílem? Probudit v dětech chuť chodit do školy, něco se naučit, posílit a rozvíjet svou osobnost. V tomto období si dítě buduje výchovné a pedagogické základy, ze kterých následně čerpá po celou dobu své školní docházky.

Chci vědět víc

Jsme soukromá mezinárodní škola v Praze

123
žáků
13
učitelů a specializovaných asistentů pro mateřské školy
40
národností
infographic-circle

20 % dalších národností

40 % francouzských žáků

40 % českých žáků

Rádi se budeme učit nové věci

Naučíme se mít rádi školu

Za pokroky nás pochválí

Naučíme se samostatnosti

Mateřská škola Praha 5

Osvojování základních dovedností

5 let Předškolní oddělení GS

4 roky Prostřední oddělení MS

3 roky Malé oddělení PS

Osnovy naší soukromé mateřské školy rozvíjejí pět základních oblastí:

 • Všestranný rozvoj řečových dovedností
 • Všestranný rozvoj pohybových dovedností
 • Všestranný rozvoj uměleckých dovedností
 • Budování základů samostatného strukturovaného myšlení
 • Objevování a poznávání světa

Hlavním cílem je, aby se dítě naučilo vyjadřovat, mělo bohatou slovní zásobu a jeho mluvený projev byl strukturovaný a srozumitelný pro ostatní.

V každé třídě je kromě vyučujícího přítomen rovněž asistent, tudíž je každému dítěti věnována pozornost nezbytná pro jeho fyzický růst, výchovu pro život ve společnosti a intelektuální rozvoj.

Dítě se stává samostatnějším, buduje si vztahy s ostatními dětmi i s dospělými a rozvíjí své motorické, smyslové, emocionální, vztahové a rozumové schopnosti. Seznamuje se s psaním.


Mám zájem
image

Jazyková výuka

Čeští žáci

Dvě hodiny českého jazyka týdně s českým učitelem.

Dva hlavní cíle:

 • Nabídnout již od nejútlejšího věku výuku rodného jazyka
 • Usnadnit integraci českých žáků do francouzského vzdělávacího systému

Výuka ve francouzštině
Francouzská sekce

Tři hlavní cíle:

 • Učit se ve francouzštině
 • Zvládnout francouzský jazyk dříve, než se začne s angličtinou
 • Usnadnit integraci žáků, jejichž mateřským jazykem je český (nebo jiný) jazyk do francouzského vzdělávacího systému

Francouzští žáci nebo žáci jiných národností

Výuka českého jazyka v rozsahu 2x15 minut týdně.

Cílem je:

 • Seznámit s českým jazykem žáky, kteří nemluví česky

Výuka ve francouzštině
Francouzsko-anglická sekce

Tři hlavní cíle:

 • Učit se podle francouzského vzdělávacího systému
 • Naučit se anglicky a učit se v angličtině již od nejútlejšího věku (vyučující jsou rodilí mluvčí)
 • Usnadnit integraci žáků, jejichž mateřským jazykem je anglický jazyk, do francouzského vzdělávacího systému

Organizace dne v mateřské škole

clock

Rozvrh

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek Středa Počet vyučovacích hodin
08:30–11:30
12:45–15:00
08:30–11:30 24

Příchod do mateřské školy (8:20-8:30).
Budova mateřské školy je otevřena od 8:20. Při příchodu do třídy je dítě přivítáno dospělým, který se mu individuálně věnuje.

Je to chvíle, kdy dítě přechází z rodinného do školního prostředí a stává se žákem.


Mám zájem

Mateřskou školu definují tři základní myšlenky

one

škola určená malým dětem

two

škola, která děti učí se učit

three

škola, kde děti spolupracují a tráví čas v kolektivu

image

1. Úvodní aktivity

Úvodní aktivity probíhají ráno nebo během dne. Jsou nedílnou součástí výuky, protože žáky motivují k práci.

image

2. Výuka

Výuka probíhá ve větších či menších skupinách. Důležité je opakování a pravidelnost, neboť ty u žáků přispívají k upevnění znalostí.

image

3. Skupinová práce

Skupinová práce umožňuje žákům společně objevovat různé činnosti, sdílet vědomosti, mluvit o pracovních postupech a pocitech.

image

4. Přestávky

Přestávky tráví děti na školním hřišti, což jim umožňuje změnit prostředí a hrát si. Hřiště nabízí prostor pro různé typy her.

image

5. Poobědové spaní či odpočinek

Poobědové spaní je nezbytné pro děti z malého oddělení (PS). V prostředním oddělení (MS) se po obědě dodržuje klidový režim, což se v průběhu roku může měnit podle potřeb dítěte.

image

6. Obědy (11h30–12h45)

V malém oddělení (PS) děti obědvají ve třídě.

Proč si vybrat LfP ?

Vícejazyčné vzdělávání již od 3 let

 • Jazyková výuka přizpůsobená každému dítěti tak, aby se naučilo co nejlépe francouzsky a přitom si rozvíjelo další jazyky (češtinu a angličtinu)
 • Možnost plně bilingvní výuky již od prostřední oddělení (MS) ve francouzštině a v angličtině

Samostatná budova mateřské školy

Budova školy je speciálně navržena pro malé děti a je přizpůsobena svému účelu.

 • Prostorné třídy s možností variabilního uspořádání
 • Specializované prostory (tělocvična, zahrada, knihovna)

Kvalifikovaní učitelé

 • Francouzští učitelé mají vzdělání pro všechny úrovně mateřské školy
 • Výuka jazyků je zajištěna rodilými mluvčími

Škola, která českým žákům umožňuje rozvíjet svůj mateřský jazyk

 • Výuka českého jazyka
 • Využití mateřského jazyka v rámci celkového vzdělávání

Sportovní a kulturní klub (CSC)

 • Sdružení rodičů, které po vyučování pro žáky v areálu školy organizuje kroužky a různé aktivity

Jsme mezinárodní soukromá škola

 • Na naší škole se potkávají žáci z různých krajin a kultur. I když výuka probíhá ve francouštině, žáci vzájemně komunikují v angličtině nebo češtině.
cover image

Chcete vědět ještě více?

Zašlete nám prosím Váš e-mail, abychom se s Vámi mohli spojit ohledně dalších informací.