AEFE
flag Français fr
seperator
AEFE

Návštěva KUNSTHALLE

14. 6. 2022

Ve čtvrtek 9. června 2022 naše třída CI Bilingue navštívila galerii moderního umění KUNSTHALLE, čekal nás program « VYPRÁVĚT ZVUKEM ».

Dozvěděli jsme se a vyzkoušeli si, že mladší uši slyší lépe než ty starší, povídali jsme si s lektorkou o různých druzích zvuků a prohlédli si společně celou výstavu.

Nejvíc nás zaujalo šlapací kolo, se kterým jsme se mohli projet po různých světových městech, dále pak hromosvod, který reagoval na sílu našich hlasů a drátový mrak.

Na závěr jsme se sami stali umělci a vytvořili naše vlastní vyprávění zvukem. Zde si ho můžete poslechnout:

Sepsali žáci a žákyně CI Bilingue

Visite de KUNSTHALLE

Jeudi 9 juin 2022, la classe de CI Bilingue a visité la galerie d’art moderne KUNSTHALLE dans le cadre d’un programme intitulé « RACONTER PAR LE SON ». 

Par des jeux d’expérimentation, nous avons découvert à quel point les jeunes oreilles entendent mieux que les plus âgées. L’animatrice a également décrit les différents types de sons existants et nous a guidés à travers toute l’exposition.

Nous avons surtout été fascinés par le vélo à pédales qu’il est possible de conduire dans différentes villes du monde, par le conduit à corne réagissant à la puissance de nos voix et par le nuage de fils.

Pour terminer, nous sommes nous-mêmes devenus des artistes et avons créé nos propres récits par le moyen du son. Vous pouvez l’écouter ici :

Rédigé par les élèves de CI Bilingue