AEFE
flag Français fr
seperator
AEFE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

16. 2. 2024

KDY? 13. března 2024 v 16:30 hodin
KDE? V budově školy, Drtinova 7, Praha 5

BILINGVNÍ SEKCE VE FRANCOUZSKÉM LYCEU V PRAZE

Dvouletý vzdělávací program je přednostně určen dětem z českých rodin, bez předchozích znalostí francouzštiny, dětem, které mají chuť a vůli učit se cizí jazyk a studovat v mezinárodním prostředí.

Cílem tohoto programu je osvojení francouzštiny do takové míry, aby mohli být žáci bez obtíží od třetího roku studia  (7. třída, 5ème) na Francouzském lyceu v Praze integrováni do francouzských tříd. Důraz je kladen na všechny jazykové kompetence, běžnou slovní zásobu, ale i školní terminologii a osvojení jiného vzdělávacího systému. K přijímacím zkouškám zveme žáky 4. tříd (přednostně, neboť věkově odpovídají svým budoucím spolužákům) a 5. tříd.

Zkoušky se skládají ze školního testu z českého jazyka (nikoli Cermat), 90 minut, a školního testu z matematiky, 30 minut. Testem z českého jazyka chceme prověřit především jazykové předpoklady uchazeče, bohatost slovní zásoby v češtině a schopnost porozumět textu. V matematice je cílem zjistit předpoklady logického myšlení a zvládnutí základních početních operací (sčítání, odčítání, násobení a dělení).

Potvrďte nám prosím svoji účast : inscription@lfp.cz